10 години "Авесто"

"Авесто" оказва съдействие на компании с необходимост от постоянен прогрес и непрекъснати подобрения за поддържане на устойчивост и конкурентоспособност.

КАКВО ПРЕДЛАГА АВЕСТО?

Авесто ЕООД е създадена през 2005 г. и вече 13 години гради добрия си имидж в доставката и монтажа на автоматични, полуавтоматични и ръчни машини и линии. Предлаганите от компанията продукти са широко използвани в три от секторите на индустриалната структура в страната ни: селско стопанство, добивна и преработваща промишленост. Авесто ЕООД представлява в България водещи международни индустриални фирми – производители на различна техника, консумативи и резервни части.